Lekarze dla zwierzątlapa

ZOOFIZJOTERAPIA

Rehabilitacja fizyczna zwierząt, inaczej fizjoterapia zwierząt, jest to dział medycyny weterynaryjnej w obrębie której wyróżniamy: kinezyterapię, fizykoterapię oraz masaż.

Rehabilitacja jest bardzo pomocna przy:

1.  Schorzeniach ortopedycznych, takich jak:

- osteochondroza

- zapalenie pochewki ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia

- mineralizacja ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego

- przykurcz mięśnia podgrzebieniowego

- dysplazja stawu łokciowego

- dysplazja stawów biodrowych

- złamania i urazy kończyn, złamania miednicy

- choroby zwyrodnieniowe stawów (osteoarthritis)

- zapalenie stawów (arthritis)

- Choroba Legg-Calve-Perthesa

- zwichnięcie rzepki

- zerwanie więzadła krzyżowego przedniego

- uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego oraz więzadeł pobocznych stawu kolanowego

- oderwanie guzowatości kości piszczelowej

- choroby związane z osłabieniem mięśni

- zwichnięcie lub skręcenie stawu

- naderwanie lub zwichnięcie ścięgna

- uszkodzenia mięśni (np. zerwanie mięśnia napinacza powięzi szerokiej uda i mięśni pośladkowych)

- miopatia zwłókniająca mięśnia

- urazy ścięgna Achillesa

- amputacja kończyny

2. Schorzeniach neurologicznych, takich jak:

- zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (spondyloza, spondyloartroza)

- dyskopatia (wypadnięcie krążka międzykręgowego)

- mielopatia zwyrodnieniowa

- zespół chwiejności (syndrom Wobblera)

- zespół niestabilności szczytowo – obrotowej

- zator włóknisto – chrzęstny (zawał rdzenia kręgowego)

- zwyrodnieniowe zwężenie lędźwiowo – krzyżowe (zespół „końskiego ogona”)

- pourazowe uszkodzenie nerwów

- przewlekłe degeneracyjne choroby nerwów

- choroby związane z zaburzeniem równowagi

3. Wskazaniem do rehabilitacji są także:

- trudno gojące się rany pooperacyjne, pourazowe

- blizny

- odleżyny

- owrzodzenia skóry

- oparzenia

- stłuczenia

- zapalenie skóry

- ropnie, ropiejące rany oraz infekcje ropne skóry

- powikłania związanie z oddychaniem

 

KRÓTKI OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZABIEGÓW

LASEROTERAPIA

Promieniowanie laserowe jest to promieniowanie elektromagnetyczne. Laser określa się jako wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania.  W terapii wykorzystuje się promieniowanie czerwone (widzialne) oraz podczerwone.

Czytaj dalej

ULTRADŹWIĘKI (Sonoterapia)

Ultradźwięki to fale akustyczne, inaczej drgania mechaniczne osiągające częstotliwość wyższą niż 20 000 Hz. Drgania te przekazywane są do ciała pacjenta.

Czytaj dalej

MAGNETOTERAPIA

Magnetoterapia jest to terapia z użyciem pola magnetycznego, które wytwarzane jest przez prąd zmienny impulsowy o dużej częstotliwości.

Czytaj dalej

ELEKTROTERAPIA

Metoda terapii wykorzystująca działanie prądu elektrycznego. Prądy używane w rehabilitacji to: prąd stały (galwaniczny) oraz impulsowy (małej częstotliwości o wartości od 1 Hz do 200 Hz).

Czytaj dalej

ŚWIATŁOLECZNICTWO

Lampa Bioptron emituje światło o zakresie promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni (od 480 do 3400 nm).

Czytaj dalej

TERMOTERAPIA

Ciepłolecznictwo polega na leczniczym przekazywaniu ciepła do ustroju poprzez okłady, ciepłe kąpiele oraz promieniowanie podczerwone.

Zimnolecznictwo to terapia polegająca na leczniczym stosowaniu zimna w postaci zimnych okładów, masaży lodowych, zimnych kąpieli lub aerozoli o działaniu chłodzącym.

Czytaj dalej

KINEZYTERAPIA

Kinezyterapia jest to dział rehabilitacji, gdzie leczenie odbywa się poprzez ruch. Wyróżnić tutaj można ćwiczenia bierne oraz czynne. W przypadku ćwiczeń biernych terapeuta wykorzystuje siłę zewnętrzną aby poruszyć poszczególne elementy ciała pacjenta. Ćwiczenia czynne natomiast wykorzystują dowolny skurcz mięśni zwierzęcia.  

Czytaj dalej

MASAŻ

Masaż jest oddziaływaniem na tkanki poprzez bodziec mechaniczny. Wykonanie masażu przynoszącego zamierzone cele wymaga dokładnej znajomości anatomii, fizjologii oraz funkcji naczyń limfatycznych zwierzęcia.

Czytaj dalej